“หาเงินจนไม่มีเวลาจะใช้มันก็เลยรวย แต่หากใช้เงินจนไม่มีเวลาหา มันก็เลยจน””

องค์ประกอบของคนรวยมีอะไรบ้าง

คนรวย…จะมีแววตาที่เหมือนกัน

คนรวย…จะมีลักษณะของผิวเหมือนกัน

คนรวย…จะมีพฤติกรรมการบริโภคเหมือนกัน

คนรวย…จะมีวิธีคิดที่แตกต่าง เหมือนๆกัน

เครต โดย อ.สมคิด ลวางกูร

โค้ช ออนไลน์ที่มีความมุ่งมั่นถ่ายทอดความสำเร็จให้กับคุณ

โค้ช ออนไลน์ที่มีความมุ่งมั่นถ่ายทอดความสำเร็จให้กับคุณ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s